zondag 2 december 2012

Art projects in the 21st century

Europark op linkeroever is met 2710 appartementen
de grootste realisatie van sociale huisvesting in Antwerpen.
Op deze pagina vindt u recente informatie over activiteiten in Europark en gerelateerde onderwerpen.