woensdag 28 juli 2010

Europark verbeelden, 2009 -
Verbeelding is meer dan een enkele activiteit. Verbeelding is een complex aan activiteiten die we dagdagelijks voltrekken. Het is in de eerste plaats waarnemen en intuïtief nadenken over dat wat we zien en hoe we de dingen rond ons heen begrijpen.
Het is een complex van zien, ervaren, veronderstellen, nadenken en dagdromen dat in beelden wordt omgezet.